Ponúkame Vám prehľad našich produktov. V obrazovom katalógu sú jednotlivé prvky označené objednávacím číslom a rozmerom.

Rozety   Rozetove ramy   Sadrove listy   Ozdobné rímsy   Svietidlá, konzoly a ploché prvky
Rozety   Rámovanie roziet   Lišty zdobné   Rímsy zdobné   Svietidlá, konzoly a ploché prvky
             
Sopraporte   Stĺpy   Pilastre   Lišty hladké   Externe prvky
Prvky nad dvere   Stĺpy   Pilastre   Lišty hladké   Nástenné lišty